Menu

Vi lever i en tid hvor stress dessverre preger mange mennesker. Det forskes mye på stress, og forskning tegner et klart bilde av hvordan kortvarig stress skjerper oss og gjør at de fleste presterer bedre, men at kronisk stress er skadelig både for vår fysiske og psykiske helse.

Vi vet at noen mennesker er mer mottakelige enn andre for stress pga. medfødte karaktertrekk. Vi vet også at mange mennesker utvikler en personlighet som øker følsomheten deres på ulike områder, og derfor gjør dem mer mottakelige for stress.

Høy grad av sensitivitet medfører at mange forskjellige sanseinntrykk påvirker personen kraftigere enn hva de vil gjøre på personer som har en lavere grad av sensitivitet. Dette øker faren for stressrelaterte helseproblemer, men det er også store ressurser knyttet til det å være et svært sensitivt menneske.

Ulike karaktertrekk har ulike ressurser og utfordringer - hvorvidt det ene eller andre oppleves som en fordel eller ulempe, er ofte avhengig av hvilken situasjon man er i. Mange lever sine liv i balanse, og får til fulle utnyttet ressursene ved alle sider av sin personlighet. Andre lever dessverre liv hvor det stilles krav som de har problemer med å leve opp til, slik som ill. på bildet under:

Mange opplever derfor at det et "gap" mellom hvilke ressurser de har, og hvilke ressurser som etterspørres i ulike situasjoner.

I mine kurs / undervisning og én til én-samtaler snakker jeg om flere ulike medfødte karaktertrekk, hvordan disse ser ut til å være forankret i nervesystemet vårt, og i hvilken grad vi kan påvirke våre genetiske predisposisjoner. Med økt kunnskap om hvordan nervesystemet vårt jobber, og i særdeleshet hvordan hjernen vår er bygd opp, vil man bedre forstå hva man kan endre på, og ikke.

Dette bildet illustrerer tydelig hvor ulike vi er "utenpå", men vi er altså like forskjellige "inni".


Økt kunnskap om disse ulikhetene er gode kort på hånden når det kommer til å forstå seg selv og andre mennesker.

Vi trenger mangfold - slik utfyller vi hverandre :)