Menu

Individuell veiledning

Mange sitter med det inntrykket at de som er "høysensitive" er en homogen gruppe, men sannheten er at høysensitive er svært ulike. Dette skyldes sammensetningen av andre, medfødte karaktertrekk, individuelle forskjeller i hvilke sanseinntrykk den enkelte er svært sensitiv for, og selvfølgelig; miljøet man er oppvokst i. Men høysensitive har en ting til felles; jevnt over reagerer de kraftigere på flere sanseinntrykk enn "folk flest".

Jeg har utarbeidet en test som går i dybden på hvilke sanseinntrykk man kan være sensitiv for, og som munner ut i en sensitivitetsprofil av den enkelte. Siden alle også er født med flere karaktertrekk, går vi samtidig gjennom en test basert på Jan Kristal's modell om medfødte karaktertrekk.

Sensitivitetsprofil + 45 min. etter-samtale koster kr. 500,- (450,- for medl. av FFH)

En del har ønske om individuell veiledning etter at disse profilene er laget, da en del kjerneområder som kan forårsake indre / ytre stress gjerne avdekkes. En del ønsker også undervisning i deler av kursmateriell, dette prises som individuell veiledning.

Individuell veiledning koster kr. 300,- pr. time (45 min). (250,- for medl. av FFH)

Disse samtalene skjer enten på mitt kontor i Risør, eller via Skype.