Menu

Medfødte karaktertrekk

Stella Chess og Alexander Thomas var to amerikanske barnepsykiatere som regnes som pionerer innenfor forskning på barns medfødte temperamentstrekk. Allerede på 60-tallet beskrev de barn som var mer påvirkelige enn andre. Jan Kristal ga i 2005 ut boken "The temperament perspective", som bygger på deres teorier.

Hun forstår barns medfødte temperamenter i lys av disse 9 trekkene. Som bildet illustrerer er "Sensitivitet" en av flere brikker i en større helhet.

I mine kurs tar jeg utgangspunkt i denne forståelsen av medfødte temperamenter.