Menu

Grunnkurs Sensitive voksne.

I tillegg til en grundig innføring i karaktertrekket som av mange omtales som "høysensitivitet", legger jeg frem en modell som tilføyer flere brikker til puslespillet om hva som utgjør våre medfødte karaktertrekk, og hvordan disse påvirker hverandre på godt og vondt.

Det legges gjennom hele kurset vekt på ressursene ved karaktertrekkene, men siden vi vet at det å skåre høyt på sensitivitet i visse situasjoner øker faren for overstimulering/stress, så legges det også en del vekt på overstimulering; hvordan forebygge, oppdage og dempe overstimulering.

Dette kurset retter seg spesielt mot voksne som skårer høyt på sensitivitet.

Kursets varighet: 3 timer

Pris: kr. 800,- (FFH's medlemmer kr. 700,-)


Dette kurset kan også taes via nett (Skype), men da i en komprimert form.

Kursets varighet: 1 1/2 time

Pris: kr. 500,- (FFH's medlemmer kr. 450,-)