Menu

Fordypningskurs for sensitive voksne, del I

I fordypningskurset legges det størst vekt på at du skal bli nærmere kjent med på hvilke områder akkurat du er sensitiv, så det blir utarbeidet en sensitivitetsprofil av deg.

Siden alle er født med flere karaktertrekk, vil vi også se på hvilke akkurat du er født med, og hvordan de ulike trekkene kan påvirke hverandre på godt og vondt.

Det er på kursene ellers anledning til å ta opp alt man måtte ønske, så langt tiden rekker.

Kurset består av noe undervisning og en del diskusjoner i plenum hvor vi deler erfaringer og opplevelser. Man vil også bli bedt om å svare på en del spm. på forhånd. For å få fullt utbytte av kurset, er det nødvendig at "Temperamentsprofil" og "Sensitivitetsprofil" er fylt ut på forhånd (kursmateriell).

Kursmateriell sendes ut når betaling er registrert, og man vil deretter ikke få kursavgiften refundert om man trekker seg fra kurset. Må man trekke seg fra kurset etter å ha mottatt kursmateriell, vil man imidlertid få tilbud om én til én-samtale for å gjennomgå materialet (45 min, med oppmøte i Risør - eller via Skype).

Kursets varighet: 3 timer

Pris: kr. 700,- (FFH's medlemmer kr. 600,-)

Dette kurset kan også taes via nett (Skype), men da i en komprimert form.

Kursets varighet: 1 1/2 time

Pris: kr. 500,- (FFH's medlemmer kr. 450,-)