Menu

Grunnkurs Sensitive barn

I tillegg til en grundig innføring i karaktertrekket som av mange omtales som "høysensitivitet", legger jeg frem en modell som tilføyer flere brikker til puslespillet om hva som utgjør våre medfødte karaktertrekk, og hvordan disse påvirker hverandre på godt og vondt.

Det legges gjennom hele kurset vekt på ressursene ved karaktertrekkene, og hvordan man kan bygge på disse for å øke barnas selvfølelse og over tid lære dem til å bli gode veiledere for seg selv.

Det å skåre høyt på sensitivitet vet vi at i visse situasjoner øker faren for overstimulering/stress hos barn, så i kurs om høysensitivitet legges det stor vekt på at voksne rundt barn skal gjenkjenne tegn på overstimulering, forebygge overstimulering og vite hvordan de skal hjelpe overstimulerte barn til å roe ned nervesystemet igjen.

Dette kurset retter seg spesielt mot ansatte i barnehage, barneskole

og foreldre.

Kursets varighet: 3 timer

Pris: kr. 800,- (FFH's medlemmer kr. 700,-)

Dette kurset kan også taes via nett (Skype), men da i en komprimert form.

Kursets varighet: 1 1/2 time

Pris: kr. 500,- (FFH's medlemmer kr. 450,-)