Menu

Min bakgrunn

Jeg er utdannet ergoterapeut og gikk ut fra Høgskolen i Oslo i 1992.

Jeg har arbeidserfaring fra sykehus, sykehjem, kommune, boliger for psykisk utviklingshemmede og bolig for mindreårige flyktninger. Jeg har vært så heldig å møte hundrevis av spennende mennesker i alle aldre, fra forskjellige kulturer og med ulike ressurser og utfordringer i livet.

De siste årene har jeg brukt en del tid på å sette meg inn i forskningen på det som på norsk ofte omtales som "høysensitivitet", og har ansvar for den delen av FFHs arbeid som omhandler forskning.

Det er skrevet mye om høysensitivitet de siste årene, og noe av det som skrives har dessverre skapt en del myter og misforståelser om hva det å være særlig sensitiv innebærer.

I mine kurs, undervisning og individuelle samtaler prøver jeg å gi et balansert bilde av hva dette er, alt basert på nyere forskning innenfor området "miljøsensitivitet".

Jeg er så heldig å ha jevnlig kontakt med Lise August, og bruker hennes som faglig veileder.

Lise, og mannen Martin, er forfattere av et par bøker jeg på det varmeste vil anbefale:

"Sensitive barn i pedagogisk arbeid",

og

"Sensitive barn og voksne, forstå potensialet og la det blomstre".

For mer info. om dem og deres arbeid, se https://sensitiv.dk/


For mer informasjon om metoder jeg har erfaring med i mitt arbeid, se under fanen "Informasjon" og "Gap-modellen".